Hibi Kesho TeapotHibi Kesho Teapot

Hibi Kesho Teapot

by Shinobu Hashimoto

Sold out
Hibi Kuro BowlHibi Kuro Bowl

Hibi Kuro Bowl

by Shinobu Hashimoto

Sold out
Hibi Kuro KatakuchiHibi Kuro Katakuchi

Hibi Kuro Katakuchi

by Shinobu Hashimoto

Sold out
Sabi Kuro Square PlateSabi Kuro Square Plate

Sabi Kuro Square Plate

by Shinobu Hashimoto

Sold out
Sabi Kuro Rectangle DishSabi Kuro Rectangle Dish

Sabi Kuro Rectangle Dish

by Shinobu Hashimoto

Sold out
Copper Sake Cup TallCopper Sake Cup Tall

Copper Sake Cup Tall

by Shinobu Hashimoto

Sold out
Akagane Square PlateAkagane Square Plate

Akagane Square Plate

by Shinobu Hashimoto

Sold out
White Tea ContainerWhite Tea Container

White Tea Container

by Shinobu Hashimoto

Sold out
Hibi Kesho MugHibi Kesho Mug

Hibi Kesho Mug

by Shinobu Hashimoto

Sold out
Hibi Kesho Square PlateHibi Kesho Square Plate

Hibi Kesho Square Plate

by Shinobu Hashimoto

Sold out
Hibi Kuro Cafe BowlHibi Kuro Cafe Bowl

Hibi Kuro Cafe Bowl

by Shinobu Hashimoto

Sold out
Hibi Kuro VaseHibi Kuro Vase

Hibi Kuro Vase

by Shinobu Hashimoto

Sold out