Blue Kiji PlateBlue Kiji Plate

Blue Kiji Plate

by Makoto Saito

£55
Green Wide Kiji BowlGreen Wide Kiji Bowl

Green Wide Kiji Bowl

by Makoto Saito

£75
Grey Blue Kiji Round Bowl SGrey Blue Kiji Round Bowl S

Grey Blue Kiji Round Bowl S

by Makoto Saito

£60
Blue Kiji Round Bowl SBlue Kiji Round Bowl S

Blue Kiji Round Bowl S

by Makoto Saito

£60
Grey Blue Beaker MGrey Blue Beaker M

Grey Blue Beaker M

by Makoto Saito

£60
Blue Kiji Beaker SBlue Kiji Beaker S

Blue Kiji Beaker S

by Makoto Saito

£50
Blue Kiji Round BowlBlue Kiji Round Bowl

Blue Kiji Round Bowl

by Makoto Saito

£85
Green Kiji Round BowlGreen Kiji Round Bowl

Green Kiji Round Bowl

by Makoto Saito

£85
Blue Kiji Plate LBlue Kiji Plate L

Blue Kiji Plate L

by Makoto Saito

£90
Pink Kiji Round Bowl SPink Kiji Round Bowl S

Pink Kiji Round Bowl S

by Makoto Saito

£60
Grey Blue Kiji PlateGrey Blue Kiji Plate

Grey Blue Kiji Plate

by Makoto Saito

£55
Green Kiji Beaker SGreen Kiji Beaker S

Green Kiji Beaker S

by Makoto Saito

£50