Shaped Bottle VaseShaped Bottle Vase

Shaped Bottle Vase

by Kana Tozuka

Sold out
Black Rim BowlBlack Rim Bowl

Black Rim Bowl

by Kana Tozuka

Sold out
White Angled Handle MugWhite Angled Handle Mug

White Angled Handle Mug

by Kana Tozuka

Sold out
Black High Rim BowlBlack High Rim Bowl

Black High Rim Bowl

by Kana Tozuka

Sold out
Black PitcherBlack Pitcher

Black Pitcher

by Kana Tozuka

Sold out
Black Rim PlateBlack Rim Plate

Black Rim Plate

by Kana Tozuka

Sold out
White PitcherWhite Pitcher

White Pitcher

by Kana Tozuka

Sold out
White Free CupWhite Free Cup

White Free Cup

by Kana Tozuka

Sold out
Black Angled Handle MugBlack Angled Handle Mug

Black Angled Handle Mug

by Kana Tozuka

Sold out